Černý ruský teriér Černý ruský teriér

ruský černý teriér | jihoruský ovčák

Ruský černý teriér - standard

10.01.2011/EN

FCI-Standard N° 327

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR

(Russkiy Tchiorny Terrier)

PŘEKLAD FCI: Dr. E. Yerusalimsky, O. Kornienko. Revised by Renée Sporre-Willes/ Original version: (EN). Czech version: Natalie Bezvodova

PŮVOD: Rusko

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLU STANDARDU: 13. 10. 2010

POUŽITÍ: Pracovní pes, hlídací pes, sportovní a společenský pes.

KLASIFIKACE: Skupina 2 – pinčové, knírači, molossoidní plemena, švýcarští pastevečtí psi a honáčtí psi.

Sekce 1.4 – Pinčové a knírači
Pracovní zkoušky volitelně.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Ruský černý teriér byl vyšlechtěn v Rusku mezi lety 1940 a 1950 selektivním křížením plemen rotvajler, velký knírač, erdelteriér a novofundlandský pes. Velký knírač je považován za zakladatele plemene. Počáteční chov byl pod dohledem vojenské kynologické školy poblíž Moskvy, v chovatelské stanici "Rudá hvězda". Cílem tvůrců tohoto plemene bylo vyšlechtit velkého, odvážného, silného a zvládnutelného pracovního psa s výrazným ochranářským instinktem, psa, který by mohl být používán pro rozličné druhy služby a dobře přizpůsobivého různým klimatickým podmínkám. Plemeno bylo uznáno FCI v roce 1984.

CELKOVÝ VZHLED: Ruský černý teriér je mohutný pes nadprůměrné výšky, velmi atletické postavy, robustního typu a pevné konstituce. Toto plemeno má masivní kostru a silné svaly. Je to symetrický pes s výraznou hlavou, kompaktním tělem a objemným, hlubokým hrudníkem. Pohlavní výraz je jasně definován.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka těla je mírně delší než výška v kohoutku, u fen nepatrně výrazněji. Hloubka hrudníku by neměla být menší než polovina kohoutkové výšky. Délka hlavy by neměla být menší než 40% výšky psa v kohoutku. Tlama je mírně kratší než mozkovna.

POVAHA A TEMPERAMENT: důstojný a sebevědomý pes, dobře ovladatelný ve všech situacích. Vyžadují-li to okolnosti, neprodleně zaujímá aktivní-obranný postoj, ale rychle se zklidní, jakmile ohrožení pomine. Toto plemeno je atraktivní, přívětivé, má ohromnou vytrvalost, je nenáročné, inteligentní a přátelské. Velmi dobře se přizpůsobuje výcviku a různým klimatickým podmínkám, je to pracovitý a spolehlivý pes.

HLAVA

MOZKOVNA: Hlava by měla být v poměru k tělu, i když velká, masivní a dlouhá.

Lebka: Přiměřeně široká s plochým čelem. Horní linie mozkovny je rovnoběžná s horní linií tlamy. Nadočnicové oblouky a týlní kosti jsou středně výrazné.

Stop: Viditelný, ale ne ostrý.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba: Velká a černá.

Tlama: Silná, široká a lehce kratší než mozkovna. Čenich je široký u kořene a zužuje se mírně ke špičce nosu. Knír a brada zdůrazňují objem a dávají tlamě obdélníkový, tupý vzhled.

Pysky: Silné, dobře pigmentované a těsně přiléhající. Okraje pysků tmavé.

Čelisti/Zuby: velké, bílé zuby, které jsou uloženy těsně vedle sebe, dolní řezáky jsou umístěny v řadě. Plný chrup (42 zubů). Nůžkový skus.

Líce: Suché lícní kosti se zaoblenými, ale ne vystupujícími lícemi.

Oči: Středně velké, oválné, hledící zpříma, tmavé barvy. Oční víčka suchá, pevná a černá.

Uši: Zavěšené, nasazené vysoko a symetricky po obou stranách hlavy. Středně velké, trojúhelníkového tvaru. Přední okraj ucha těsně přiléhá k lícím psa. Kůže ucha je pevná, bez záhybů.

KRK: Silný, svalnatý a suchý. Délka krku je přibližně rovna délce hlavy. Krk je nesen pod úhlem 40 – 45° ke hřbetní linii. Šíje je silná a dobře vyvinutá.

TĚLO: Masivní, hluboké a objemné, dobře vyvážené.

Hřbetní linie: mírně se svažující od kohoutku ke kořeni ocasu.

Kohoutek: Vysoký a dobře vyvinutý, výraznější u psů než u fen.

Hřbet: Silný, rovný a svalnatý. Čistá délka hřbetu je rovna 1/2 délky hřbetu naměřené od kohoutku ke kořeni ocasu (druhou 1/2 tvoří bedra viz. níže).

Bedra: široká, krátká, svalnatá a mírně klenutá. Jejich délka tvoří 1/2 délky hřbetu.

Záď: široká, svalnatá, mírně spáditá a středně dlouhá.

Hrudník: Hluboký, dlouhý a široký s lehce klenutými žebry. Tvar hrudníku (v průřezu) je oválný. Prsní kost je dlouhá a přední část hrudníku mírně rozšiřuje ramenní klouby a je dobře osvalená.

Spodní linie a břicho: Spodní linie je na stejné úrovni jako loketní kloub nebo mírně pod. Břicho je mírně vtažené, slabiny jen mírně vyvinuté.

OCAS: Silný u kořene a vysoko nasazený. Při pohybu je ocas nesen zvesela, ale kořen ocasu nemá sklon přes záď (veverčí ocas). V zemi původu se ocas tradičně kupíruje. Nekupírovaný ocas by však neměl mít žádný vliv na hodnocení jedince. Vhodnější tvar pro nekupírovaný ocas je šavle či srp.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Hrudní končetiny jsou při pohledu zepředu rovné a rovnoběžné. Vzdálenost od loketní kosti psa k zemi je rovna 50-52% výšky psa v kohoutku.

Lopatka: Dlouhá a široká. Úhel mezi lopatkou a ramenní kostí je přibližně 100°.

Nadloktí: Svalnaté a ne kratší než lopatka.

Loket: Přiléhající k tělu.

Předloktí: rovné, silné a kulaté kosti. Z bočního a čelního pohledu svislé.

Záprstí (Nadprstí): Krátké, masivní a při bočním pohledu mírně šikmé.

Tlapy: velké, kompaktní a kulatého tvaru. Drápy a polštářky jsou černé.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné, šířeji postavené než přední končetiny. Při pohledu z boku v mírném postavení za psem.

Stehno: středně dlouhé, mírně nakloněné, široké a s dobře vyvinutým, objemným svalstvem.

Kolena: dobře zaúhlená.

Lýtka: Ne kratší než stehna.

Nárt (Zadní nadprstí): Silné, nízké a svisle postavené, bez paspárků.

Tlapy pánevních končetin: Poněkud menší než přední tlapy s tendencí k oválnému tvaru. Drápy a polštářky jsou černé.

POHYB: Volný a dobře vyvážený s hladce ohybnými klouby. Typickým pohybem je energický klus s dlouhým krokem, který vychází z mocného odrazu zadních končetin, které v pohybu dosahují až k předním končetinám. Horní linie by měla zůstat pevnou.

KŮŽE: těsně přiléhající, v dobré kondici, bez záhybů nebo volné kůže, pružná, rovnoměrně pigmentovaná.

OSRSTĚNÍ:

Srst: Hrubá a hustá srst s podsadou. Skládá se z hrubé, husté, lehce zvlněné krycí srsti a měkké, krátké a husté podsady. Svrchní srst pokrývá celé tělo. Délka přírodní a nestříhané srsti je 5 – 15 cm. V partii hlavy velmi dobře vyvinutá srst, tvořící bohaté obočí, vousy a bradu.

Končetiny jsou pokryty hustou a dlouhou srstí.

Střihová úprava do správného tvaru je nezbytná.

Zastřižená srst by měla umocňovat znaky silného a sebejistého psa a v žádnem případě by neměla být příliš dekorativní. Srst je nejdelší na nohou a v okolí tlamy. Střih by měl akcentovat mohutnou hlavu s plochým čelem, dobře klopené uši, silný krk a dobře stavěné, silné tělo psa.

Barva: černá. Je přípustná černá se zanedbatelným mísením  menšího množství šedých chlupů. (Příměs šedých chlupů nesmí pokrývat více než 1/3 povrchu celého těla).

VÝŠKA A VÁHA:

Požadovaná výška v kohoutku:

Psi:           72 - 76 cm, ale ne méně než 70 cm a ne více než

78 cm.

Feny:         68  - 72 cm, ale ne méně než 66 cm a ne více než

74 cm.

Mírně vyšší jedinci jsou tolerováni za předpokladu harmoničnosti a vynikajícího plemenného typu.

Hmotnost:

Psi:       50 – 60 kg.        Feny:   45 – 50 kg.

VADY: Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být hodnocena jako vada, stupeň jejího ohodnocení musí předně vycházet ze stupně této vady a jejího vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa a vlivu na jeho schopnosti plnit své tradiční pracovní poslání.

 • Zaoblená lebka.
 • Nedostečně pigmentované pysky.
 • Řezáky v dolní čelisti nestojící pravidelně v řadě. Malé, nevyvinuté řezáky.
 • Kulaté oči, šikmo nebo úzce uložené.
 • Příliš krátký a nedostatečně osvalený krk.
 • Málo výrazný kohoutek
 • Prověšená páteř nebo úzká záda.
 • Příliš úzká nebo dlouhá bedra, nedostatečně osvalená.
 • Příliš strmá ramena.
 • Příliš krátké předloktí.
 • Vytočené nebo vtočené lokty.
 • Vbočené nebo vybočené končetiny.
 • Hlezna vbočená, vybočená či srpovitá.
 • Do stran se vystavující končetiny při klusu – rozptýlený klus.
 • Měkká nebo hladká krycí srst.
 • Narezlé stínování krycí srsti.
 • Absence podsady. 

VÁŽNÉ VADY:

 • Odchylka od typického pohlavního výrazu.
 • Bázlivost či zvýšená dráždivost.
 • Krátká nebo lehká v typu hlava.
 • Viditelné třetí víčko nebo světlejší oko.
 • Vodorovná nebo příliš strmá záď.
 • Hrudník mělký nebo krátký.
 • Ocas překlopený nad záď – veverčí ocas.
 • Nerovná předloktí.
 • Těžkopádný, vázaný či jinak omezený pohyb.
 • Jemná krycí srst.

VYŘAZUJÍCÍ VADY:

 • Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
 • Všichni psi, kteří zjevně vykazují fyzické či povahové abnormality musí být diskvalifikování.
 • Veškeré závažnější odchylky, ovlivňující původní určení plemene.
 • Jiné zbarvení čenichu než černé.
 • Světlé nebo jinobarevné oči.
 • Jakákoli odchylka od nůžkového skusu nebo absence zubu.
 • Hladká krycí srst, nedostatek ozdobné srsti na hlavě, hrudníku a končetinách.
 • Jakékoli jiné zbarvení než dané popsané.
 • Bílé skvrny nebo znaky.
 • Jasně ohraničená místa s šedými chlupy.

POZN.: Psi musí vykazovat normálně vyvinutá varlata zřetelně zcela uložená v šourku.

© Natálie Bezvodová

Černý ruský teriér CHS Euphoric Black Blossom

 
Černý ruský teriér kontakt
Úvoz 88, 602 00 Brno
Tel.: 776 844 444
E-mail: natalie.bezvodova@seznam.cz
Ruský černý teriér FCI Chovatelská stanice Euphoric Black Blossom Tvorba www stránek moonbarks

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR
JIHORUSKÝ OVČÁK

AND