Černý ruský teriér Černý ruský teriér

ruský černý teriér | jihoruský ovčák

O nás

MŮJ ETICKÝ  KODEX

Slibuji, že:

 • budu vždy blaho svých psů a plemene upřednostňovat před svými osobními zájmy a ambicemi a nikdy jich nezneužiji za účelem pouhého obohacování se na úkor jejich psychického stavu, zdravotní kondice a životních potřeb
 • budu udržovat vysokou úroveň hygieny svého chovu stejně jako celkové péče o něj, starat se řádně o zdraví svých psů a budu dodržovat veškerá daná klubová pravidla a řády
 • budu se snažit o co nejvyšší úroveň svého chovu a vystupovat v souladu s principy, na jejichž základech byl založen chovatelský klub
 • zajistím starým nebo nemocným psů ve svém chovatelském zařízení důstojné stáří, teplo, klid a potřebnou veterinární péči; nikdy nedopustím utracení zdravého jedince, ať již starého nebo nevhodného do chovu
 • budu si pořizovat jen takové množství psů, abych jim byl schopen poskytnout kvalitní stravu v potřebném množství, řádnou veterinární péči, dostatek každodenní individuální péče tak, aby tito nestrádali psychicky ani fyzicky; zajistím, aby se zvířata vzájemně nenapadala a nezpůsobovala si zranění
 • zjistím-li, že se některé z mnou odchovaných zvířat dostalo do svízelné situace, bylo majitelem odloženo do útulku nebo jinak strádá, vynasnažím se maximálním vynaložením všech sil takto strádajícímu jedinci pomoci zajištěním nového domova
 • nedopustím se nepodloženého nebo lživého vyjadřování se o klubu, jeho členech, jejich psech či chovatelských stanicích
 • v rámci svých možností budu napomáhat lidem k bližšímu poznání plemene a jeho standardu
 • budu pomáhat a radit začátečníkům s výchovou, výcvikem, chovem, výstavami a celkovou péčí o psa
 • jako chovatel se zavazuji, že se budu snažit, aby cílem mého chovatelského úsilí bylo zvýšení kvality plemene v souladu se standardem a využitím
 • vždy odmítnu krýt svým psem fenu bez průkazu původu stejně jako jakoukoli jinou fenu, kterou shledám ve špatném fyzickém stavu, psychicky nevyrovnanou nebo nesoucí mě známé vážné genetické vady; stejně tak nebudu krýt svoji fenu psem se stejnými vadami, jak je uvedeno výše
 • nevyužiji k chovu svého psa či fenu, nesoucí viditelné či mě známé skryté genetické vady či defekty ani takové jedince, o nichž je mi známo, že by mohli mít jakýkoli nepříznivý genetický vliv na plemeno jako celek
 • budu-li vědět, že zdraví nebo exteriér štěněte či dospělého psa, které prodávám, jsou takové, že v případě jejich využití v chovu mohou plemeni uškodit, udělám vše pro to, abych zabránil jejich dalšímu využití v chovu
 • budu nabízet štěňata na prodej čestně, nikdy nebudu zavádět kupujícího mylnými informacemi nebo se uchylovat ke lži; nebudu se lživě vyjadřovat o jiných chovatelích a jejich vrzích, očerňovat je či pomlouvat
 • zavazuji se předávat štěňata novým majitelům ve výborném zdravotním stavu, řádně označená, očkovaná a odčervená
 • při prodeji štěňat sepíši s nabyvatelem štěněte řádnou písemnou smlouvu ve dvou vyhotoveních, jejíž součástí budou i ustanovení o zárukách a jiné podmínky, na kterých se obě strany dohodly a které stvrdily svými podpisy
 • nikdy neprodám ani nedaruji štěňata či dospělé psy překupníkům ani osobám zabývajícím se obchodem se psy, neetickým chovatelům, množitelům ani jiným osobám, u nichž pojmu podezření, že nejsou schopny či ochotny zabezpečit štěněti nebo dospělému psu řádnou péči a lásku
Černý ruský teriér CHS Euphoric Black Blossom

 
Černý ruský teriér kontakt
Úvoz 88, 602 00 Brno
Tel.: 776 844 444
E-mail: natalie.bezvodova@seznam.cz
Ruský černý teriér FCI Chovatelská stanice Euphoric Black Blossom Tvorba www stránek moonbarks

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR
JIHORUSKÝ OVČÁK

AND